Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Με την εμφάνιση και καθιέρωση των γραμματοσήμων δεν άργησε να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία συλλεκτών , οι φιλοτελιστές , οι οποίοι στην προσπάθειά τους να υπάρξει αμοιβαία εξυπηρέτηση για τον εμπλουτισμό και βελτίωση των συλλογών τους και την συστηματική οργάνωση του Φιλοτελισμού , δημιούργησαν μεταξύ τους συλλόγους , που συνηθίζεται να λέγονται Φιλοτελικές Εταιρείες ή Σωματεία .

Τα Φιλοτελικά Σωματεία είναι αναγνωρισμένα από το κράτος με σκοπό πάντα μη κερδοσκοπικό .

Τα πρώτο Φιλοτελικό Σωματείο που συνεστήθη στη χώρα μας ήταν η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία ( ΕΦΕ ) το έτος 1926 και ακολούθησε η Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών ( ΦΕΑ ) το έτος 1937 .

Η Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία ( ΕΦΟ ) ιδρύθηκε το έτος 1947 .

Το έτος 1944 οι πρωτεργάτες του Ελληνικού Φιλοτελισμού Στέφανος Μακρυμίχαλος , Αθανάσιος Ζερβόπουλος , Πρόεδρος τότε της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας (ΕΦΕ) και Ανδρέας Ψαράς , Πρόεδρος τότε της Φιλοτελικής Εταιρείας Αθηνών (ΦΕΑ) ανέλαβαν την πρωτοβουλία της πραγματοποίησης μιας ανώτατης Οργάνωσης για να εκπροσωπεί όλα τα Φιλοτελικά Σωματεία .

Μετά από τρία χρόνια , το Φεβρουάριο του έτους 1947 , η ιδέα της δημιουργίας Φιλοτελικής Ομοσπονδίας άρχισε να πραγματοποιείται . Εκλέγεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή , που αναλαμβάνει να φέρει κοντά τα Φιλοτελικά Σωματεία της Αθήνας και της Περιφέρειας . Απευθύνει προσκλήσεις προς όλα τα Σωματεία και συγκαλεί Γεν. Συνέλευση για να εγκριθεί το νέο Καταστατικό της Ομοσπονδίας .

΄Ετσι φθάνουμε στις 11 Οκτωβρίου 1947 , που πλέον η ΕΦΟ αναγνωρίζεται και επίσημα από την Πολιτεία σαν εκπρόσωπος όλων των Φιλοτελικών Οργανώσεων .

Η πρώτη Διοίκηση της ΕΦΟ ανατίθεται σε ικανούς και ιδεολόγους φιλοτελιστές της εποχής εκείνης με Πρόεδρο τον Στέφανο Μακρυμίχαλο , Αντιπρόεδρο τον Ανδρέα Ψαρά ( Πρόεδρο της ΦΕΑ) , Γεν. Γραμματέα τον Σπύρο Βλαστό , Ειδ. Γραμματέα τον Κων. Στεφανουδάκη ( Γεν. Γραμματέα της ΦΕΑ ) , Ταμία τον Δημ. Σπανό , ( Πρόεδρο του Συλλόγου των εμπορογραμματοσήμων ) και Σύμβουλο τον Κων. Ανυφαντή .

Η ΕΦΟ μεταξύ άλλων έχει σκοπό :

α) Την προαγωγή και διάδοση των πολιτιστικών αξιών , όπως η διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των γραμματοσήμων . β) Την μέσω του Φιλοτελισμού πνευματική , επιμορφωτική και πολιτιστική καλλιέργεια του ευρέως κοινού . γ) Την ανάπτυξη και διάδοση του Φιλοτελισμού . δ) Την καταγραφή και διατήρηση των στοιχείων της Ταχυδρομικής Ιστορίας . ε) Να εκπροσωπεί επίσημα τις Ελληνικές φιλοτελικές Οργανώσεις έναντι του Κράτους , των Ελληνικών Ταχυδρομείων και της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας ( FIP ) . στ) Να χρησιμεύει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Ελληνικών Φιλοτελικών Οργανώσεων , να συντονίζει και να κατευθύνει τις ενέργειές τους και τους σκοπούς τους και να τηρεί αυτές ενήμερες για τα δημιουργούμενα φιλοτελικά ζητήματα .

Στο ενεργητικό της ΕΦΟ έχει την επιτυχή οργάνωση δύο Βαλκανικών Φιλοτελικών Εκθέσεων στην Αθήνα το έτος 1979 και στη Θεσσαλονίκη το 1989 .

Επίσης την Οργάνωση της Παγκόσμιας ΄Εκθεσης Ολυμπιακών –Αθλητικών Γραμματοσήμων και Τεκμηρίων στο Ζάππειο της Αθήνας το 1996 και της Διεθνούς ΄Εκθεσης OLYPHILEX 2004 στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκθέσεων (ΕΚΕΠ ) στη Μεταμόρφωση Αττικής τον Αύγουστο του 2004 με την συνεργασία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και της Ελληνικής Εταιρείας Ολυμπιακού Φιλοτελισμού .

Tα Γραφεία της ΕΦΟ βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας αριθ. 86 ( Γ΄ όροφος ) .

Η Ταχυδρομική Διεύθυνση της ΕΦΟ είναι :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Τ.Θ. 3505 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 102 10