Αυτόματες μηχανές γραμματοσήμων
Επιστροφή στα κεφάλαια Προηγούμενο Επόμενο

ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΤΥΠΟΥ FRAMA
Οι ετικέτες αυτομάτων μηχανών ή όπως συνηθίζονται να ονομάζονται από τους φιλοτελιστές τα γραμματόσημα FRAMA, από το τύπο του Ελβετικού εργοστασίου των αυτομάτων μηχανών παραγωγής FRAMA, τέθηκαν για πρώτη φορά σε χρήση στην Ελλάδα το έτος 1984.Οι μηχανές αυτές ήσαν ηλεκτρονικές και δεχόντουσαν κέρματα 1, 2, 5, 10, 20 και 50 δρχ. Είχαν 3 κουμπιά επιλογής των αξιών 15 , 20 , και 25 δρχ., αλλά υπήρχε και η δυνατότητα με ένα τέταρτο κουμπί να εξάγουμε ετικέτα με αξία από 1 δρχ. μέχρι 9999 δρχ. Η ετικέτα αυτή φέρει γόμα (κόλλα) στο πίσω μέρος της, είναι διαστάσεων οριζόντια 32 χιλ. και κάθετα 24 χιλ. και στο κέντρο της , μέσα σε παραλ ληλόγραμμο διαστάσεων 17 Χ 11 χιλ , αναγράφεται η επιθυμητή αξία ανάλογα και με τα χρήματα που έχουμε τοποθετήσει στη μηχανή , ενώ στο κάτω μέρος και στο μέσον αναγράφεται ο διακριτικός αριθμός του Ταχυδρομικού Γραφείου.
Σκοπός της καθιέρωσης των αυτομάτων μηχανών ήταν η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων σε ώρες μη λειτουργίας των Ταχυδρομικών Γραφείων. Οι πρώτες αυτόματες μηχανές τύπου FRAMA ήσαν δέκα (10) σε ισάριθμα Ταχυδρομικά Γραφεία της χώρας. Η κάθε μια μηχανή FRAMA είχε διακριτικό αριθμό με αρίθμηση από 001 έως 010. Οι δέκα αυτές μηχανές λειτούργησαν στα παρακάτω Ταχυδρομικά Γραφεία και στις αναφερόμενες ημερομηνίες:

ΜΗΧΑΝΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΡΟ

001

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ

28-6-1984

ΡΟΔΟΣ

002

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

26-3-1984

ΑΘΗΝΑΙ- ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΝΑΤΟΛ.

003

ΚΕΝΤΡ.ΤΑΧ.ΓΡΑΦ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26-3-1984

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

004

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

28-6-1984

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡ.

005

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

28-6-1984

ΚΕΡΚΥΡΑ

006

ΚΕΝΤΡ.ΤΑΧ.ΓΡΑΦ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

26-3-1984

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

007

ΤΑΧ.ΓΡΑΦ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

26-3-1984

ΑΘΗΝΑΙ-ΠΛΑΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

008

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

26-3-1984

ΑΘΗΝΑΙ- ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

009

ΤΑΧ.ΓΡΑΦ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ

26-3-1984

ΑΘΗΝΑΙ Κ.

010

ΤΑΧ.ΓΡΑΦ.. ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

28-6-1984

ΑΘΗΝΑΙ-ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ


Οι αξίες προεγγραφών για όλες τις παραπάνω 10 αυτόματες μηχανές ήσαν οι αξίες των 15 , 20, 27 , 32 , 96 , 107 και 112 δρχ. Οι αξίες της προεγγραφής θεωρούνται και η σειρά έκδοσης κάθε μηχανής FRAMA. Φάκελος δε Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας θεωρείται ο φάκελος συνήθως με την αξία του εσωτερικού τέλους. Το έτος 1988 απεσύρθησαν από τη λειτουργία τους οι περισσότερες από τις μηχανές αυτές .
΄Oμως στις 29/4/1991 λειτούργησαν τρεις (3) νέες μηχανές αυτόματης παραγωγής και πώλησης ετικετών FRAMA με τους διακριτικούς αριθμούς:
 • 2 ATHINAI - AEROLIMIN ANATOL .
 • 07 ΑΘΗΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
 • 09 ΑΘΗΝΑΙ Κ.
ενώ στις 26/10/1991 λειτούργησαν και δύο (2) άλλες μηχανές με τους διακριτικούς αριθμούς:
 • 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • 6 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Οι αξίες προεγγραφών για τις παραπάνω 5 αυτόματες μηχανές ήσαν οι αξίες των 50, 80, 250 και 300 δρχ.
Τέλος στις 23/3/1992 λειτούργησαν άλλες πέντε (5) νέες μηχανές με τους παρακάτω διακριτικούς αριθμούς:
 • ΑΘΗΝΑ 13 (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ)
 • ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)
 • ΑΘΗΝΑ 16 (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
 • ΑΘΗΝΑΙ - ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΔΥΤΙΚΟΣ
 • ATHINAI – AKROPOLIS (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ)
Οι αξίες προεγγραφών για τις παραπάνω 5 αυτόματες μηχανές ήσαν οι αξίες των 60, 90, 120 και 280 δρχ.
Εκτός από τις εκδόσεις των παραπάνω μηχανών αυτόματης παραγωγής και πώλησης των ετικετών FRAMA, που αποτελούν τις « οριστικές ή κοινές » εκδόσεις , κυκλοφόρησαν από τις ίδιες μηχανές , μετά από τροποποίηση των κλισέ τους με άλλα κλισέ , με την ευκαιρία της οργάνωσης και λειτουργίας Φιλοτελικών εκθέσεων . Τα FRAMA αυτά θεωρούνται « αναμνηστικά » και κυκλοφόρησαν μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Εκθέσεων αυτών.Οι Φιλοτελικές Εκθέσεις με την ευκαιρία των οποίων κυκλοφόρησαν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία FRΑΜΑ είναι οι παρακάτω:
 1. 22/11/1985: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ « ΠΕΙΡΑΙΑΣ΄ 85 », στον Πειραιά (22/11-1/12/1985). Οργάνωση από τη Φιλοτελική Εταιρεία Πειραιά.
 2. 6/6/1986: Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1986 , στην Αθήνα (6-15/6/1986). Οργάνωση από τη Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών.
 3. 25/10/1986: Α΄ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ « ΗΡΑΚΛΕΙΟ΄86 » στο Ηράκλειο Κρήτης (25/10-2/11/1986). Οργάνωση από τη Φιλοτελική Εταιρεία Ηρακλείου Κρήτης.
 4. 1/11/1987: ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , στο Ηράκλειο Κρήτης (7-15/11/1987). Οργάνωση από τη Φιλοτελική Εταιρεία Ηρακλείου Κρήτης.
 5. 27/11/1987: ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ « ΑΘΗΝΑ΄ 87 » , στην Αθήνα (27/11-6/12/1987). Οργάνωση από τη Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών. 27/2/1988: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ « ΙΩΑΝΝΙΝΑ΄ 88 » στα Ιωάννινα (27/3-3/4/1988). Οργάνωση από το Δήμο Ιωαννίνων.
 6. 4/11/1988: Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥΜ « ΜΑΞΕΛΛΑΣ΄ 88 » , στην Αθήνα (4-11/11/1988). Οργάνωση από την ΄Ενωση Ελλήνων Συλλεκτών Καρτών ΜΑΞΙΜΟΥΜ.
 7. 15/6/1991: ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ « ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ ΄ 91» στο Ηράκλειο Κρήτης (15-23/6/1991). Οργάνωση από τη Φιλοτελική Εταιρεία Ηρακλείου Κρήτης.
 8. 26/10/1991: ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ στη Μυτιλήνη (26/10-3/11/1991). Οργάνωση από τη Φιλοτελική Εταιρεία Λέσβου.
 9. 20/5/1992: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ « ΦΙΛΟΤΕΚ΄ 92 » στην Αθήνα (20-27/5/1992). Οργάνωση από τη Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών, τη Φιλοτελική Εταιρεία Πειραιώς και τους Φιλοτελιστές των Αθηνών.
 10. 23/10/1993: ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ « ΡΟΔΟΣ΄ 93 » στη Ρόδο (23-31/10/1993). Οργάνωση από τη Φιλοτελική ΄Ενωση Δωδεκανήσου.
 11. 5/11/1994: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ « ΚΗΦΙΣΣΕΙΑ ΄ 94 » στη Κηφισιά Αττικής (5-9/11/1994). Οργάνωση από την ΄Ενωση Φιλοτελιστών Κηφισιάς , τον Πανελλήνιο Σύλλογο Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητος και το Σύλλογο Θεματικών Φιλοτελιστών Ελλάδος.
 12. 22/11/1995: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ « ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ΄ 95 » στην Αθήνα (22-28/11/1995). Οργάνωση από τη Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών και τη Φιλοτελική Εταιρεία Πειραιά .
 13. 25/3/1996: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ « ΑΘΗΝΑ 1896-1996 » στην Αθήνα (25/3-6/4/1996). Οργάνωση από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών , τα Ελληνικά Ταχυδρομεία , την Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία και την Ελληνική Εταιρεία Ολυμπιακού - Αθλητικού Φιλοτελισμού.
 14. 3/11/1997: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ « ΑΘΗΝΑ΄ 97 » στην Αθήνα (3-11/11/1997). Οργάνωση από τη Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών.
 15. 3/4/1998: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ « ΚΗΦΙΣΣΕΙΑ΄ 98 » στην Κηφισιά Αττικής (3-4/4/2998). Οργάνωση από την Ένωση Φιλο-τελιστών Κηφισιάς.
To έτος 1998 λειτούργησαν τριάντα πέντε (35) νέες μηχανές τύπου FRAMA με παράσταση αρχαία τριήρη και τμήμα κίονα δωρικού ρυθμού . Στο κέντρο πάνω στο πανί της τριήρης αναγράφεται η ονομαστική αξία του γραμματοσήμου FRAMA.
Ειδικότερα στις 3/7/1998 λειτούργησαν δέκα (10) νέες αυτόματeς μηχανές τύπου FRAMA με κωδικούς αριθμούς των Ταχυδρομικών γραφείων 11 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , 12 ΤΑΧ. ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ , 13 ΤΑΧ. ΧΑΝΙΩΝ , 14 ΤΑΧ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ , 15 ΤΑΧ. ΘΗΡΑΣ , 16 ΤΑΧ. ΜΥΚΟΝΟΥ , 17 ΤΑΧ. ΡΟΔΟΥ , 18 ΤΑΧ. ΚΩ , 19 ΤΑΧ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ και 20 ΤΑΧ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Στις 24/7/1998 λειτούργησαν δέκα πέντε ( 15 ) νέες μηχανές με τους κωδικούς αριθμούς 01 ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ 13 , 02 ΤΑΧ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ , 04 ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ 15 , 05 ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ 16 , 06 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ , 07 ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ 52 , 08 ΤΑΧ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ , 09 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ , 10 ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ 171 , 21 ΤΑΧ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , 22 ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ 44 , 23 ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ 54 , 24 ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ 11 , 25 ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ 62 , 26 ΤΑΧ. ΑΘΗΝΩΝ 17.
Στις 31/7/1998 λειτούργησαν δέκα (10) νέες μηχανές FRAMA με κωδικούς αριθμούς 03 KENTΡIKO TAX. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 27 TAX. KΗΦΙΣΙΑΣ, 28 TAX. AMAΡΟΥΣIOY, 29 TAX.ΓΛΥΦΑΔΑΣ , 30 TAX. XAΛΑΝΔΡΙΟΥ, 31 TAX.ΨΥΧΙKOY, 32 TAX. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 , 33 TAX. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 , 34 KENTΡIKO TAX. ΛΑΡΙΣΑΣ , 35 KEΝΤΡIKO TAX. ΠATΡΩN. Οι αξίες των προεγγραφών των παραπάνω 35 νέων μηχανών FRAMA ήσαν οι αξίες των 100 , 140 , 170 , 400 και 450 δρχ.
Τέλος στις 2/2/2000 λειτούργησε ακόμη μια νέα αυτόματη μηχανή FRAMA με κωδικό αριθμό 00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Οι αξίες των προεγγραφών της νέας αυτής έκδοσης των FRAMA ήσαν οι αξίες των 50 , 120 , 170 , 200 , 500 και 600 δρχ. Σήμερα οι αυτόματες μηχανές τύπου FRAMA εκδίδουν ετικέτες γραμματοσήμων σε αξίες ευρώ και έχουν για παράσταση την αρχαία Ελληνική Τριήρη.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2002 λειτούργησαν στην Αθήνα , στο Ταχυδρομικό Γραφείο της οδού Αιόλου 100 , μια νέα αυτόματη μηχανή έκδοσης Αυτοκόλλητων Ετικετών Γραμματοσήμων , που έχει τη δυνατότητα να πληροφορεί το χρήστη της για το βάρος , την κατηγορία και το ταχυδρομικό τέλος ενός ταχυδρομικού αντικειμένου , καθώς και να εκδίδει τη σχετική αυτοκόλλητη ετικέτα γραμματοσήμου για όλα τα ταχυδρομικά τα τέλη εσωτερικού - εξωτερικού. Η πρώτη νέα αυτή αυτοκόλλητη ετικέτα έχει παράσταση « τους Πυγμάχους » τη γνωστή τοιχογραφία του 2 αιώνα π.Χ. από τη Θήρα , ενώ στη συνέχεια το 2004 ακολούθησε ετικέτα με παράσταση τον Παρθενώνα και κλαδιά ελιάς.

[Αρχική σελίδα] [Φ.Ε.Α.] [Βραβείο Ατζαρίτη] [Φιλ/κές εκδόσεις] [Φιλ/κές εκθέσεις] [Φιλοτελικά Νέα] [Φιλοτελικά  Άρθρα] [Κ. Σφήκας] [Α. Παπαϊωάννου] [Κ. Κρίνος] [Χρήσιμες σελίδες] [Συνδέσεις] [Επικοινωνία]