Φιλοτελικές συλλογές
Επιστροφή στα κεφάλαια Προηγούμενο Επόμενο

Με την εμφάνιση και καθιέρωση των γραμματοσήμων στη διεκπεραίωση της Ταχυδρομικής αλληλογραφίας δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία συλλεκτών « οι φιλοτελιστές » .
Τα φιλοτελικά όμως ενδιαφέροντα δεν είναι πάντα τα ίδια για όλους τους συλλέκτες των γραμματοσήμων .΄Ετσι ανάλογα και με τα ενδιαφέροντα των φιλοτελιστών , δημιουργήθηκαν διάφορα είδη συλλογών .
Οι φιλοτελικές συλλογές διακρίνονται ανάλογα με το θέμα και το είδος των γραμματοσήμων και άλλων Ταχυδρομικών αντικειμένων και είναι :

 1. Η Παγκόσμια συλλογή , δηλ. η συλλογή ασφραγίστων ή σφραγισμένων γραμματοσήμων και άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων από όλα τα κράτη του κόσμου .
 2. Η Ειδικευμένη συλλογή , που περιλαμβάνει γραμματόσημα και ταχυδρομικά αντικείμενα απ΄ όλο τον κόσμο , αλλά ορισμένης κατηγορίας , ανάλογα με την προτίμηση του συλλέκτη . Ειδικότερα ειδικευμένη συλλογή είναι :
  • η συλλογή ασφραγίστων ή σφραγισμένων γραμματοσήμων ορισμένης κατηγορίας ανάλογα με την προτίμηση του συλλέκτη .
  • η συλλογή δοκιμίων γραμματοσήμων .
  • η συλλογή πλαστών γραμματοσήμων .
  • η συλλογή ετικετών αυτομάτων μηχανών (Frama) και αυτοκόλλητων ετικετών αυτομάτων μηχανών .
  • η συλλογή σφαλμάτων εκτύπωσης , οδόντωσης κλπ .
  • η συλλογή πλαστών γραμματοσήμων .
  • η συλλογή προγραμματοσημολογικών επιστολών .
  • η συλλογή εντύπων αλληλογραφίας ( μονοφύλων ) , δηλ. ταχυδρομικών δελταρίων και φακέλων με έντυπο γραμματόσημο .
  • η συλλογή Ταχυδρομικών σφραγίδων . Η συλλογή των Ταχυδρομικών σφραγίδων, περιλαμβάνει τις προγραμματοσημολογικές σφραγίδες , που χρησιμοποίησαν τα Ταχυδρομικά Γραφεία πριν να κυκλοφορήσουν τα πρώτα γραμματόσημα και τις σφραγίδες που χρησιμοποιήθηκαν μετά την καθιέρωση και κυκλοφορία των γραμματοσήμων .
  • η συλλογή Φακέλων Α΄ Ημέρας Κυκλοφορίας . Τα Ταχυδρομεία την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας κάθε έκδοσης νέας σειράς κυκλοφορούν φακέλους , που έχουν επικολλημένη την σειρά , τα γραμματόσημα της οποίας έχουν σφραγισθεί με ειδική σφραγίδα της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας , που έχει άμεση σχέση με το θέμα της σειράς γραμματοσήμων . ΄Οταν τα Ταχυδρομεία δεν εκδίδουν φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας σειρών γραμματοσήμων , τα φτιάχνουν Φιλοτελικά Σωματεία για τα μέλη τους ή οι ίδιοι οι φιλοτελιστές .
  • η συλλογή ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων , που χρησιμοποιούνται από την Ταχυδρομική υπηρεσία για γεγονότα και επετείους . Τα Ταχυδρομεία για έκτακτα και αξιόλογα γεγονότα , όπως είναι οι αθλητικές εκδηλώσεις , τα συνέδρια , οι φιλοτελικές εκθέσεις , χρησιμοποιούν αναμνηστικές σφραγίδες με τις οποίες σφραγίζονται τα γραμματόσημα σε μια ορισμένη και μοναδική ημέρα . Το αποτύπωμα της αναμνηστικής σφραγίδας έχει ειδική παράσταση σχετική με το γεγονός για το οποίο χρησιμοποιείται .
  • η συλλογή Καρτών Μάξιμουμ . Οι Κάρτες Μάξιμουμ είναι κοινές καρτ-ποστάλ , εμπορικής έκδοσης ή ιδιωτικής κατασκευής σε περίπτωση που δεν υπάρχει έκδοση εμπορίου , υπό την προϋπόθεση ότι το εικονιζόμενο αντικείμενο προϋπήρχε της έκδοσης του γραμματόσημου , σχετικές με την παράσταση του γραμματοσήμου ,στις οποίες αυτές κάρτες στην πλευρά της εικόνας τους επικολλάμε το γραμματόσημο , που έχει σχέση με την απεικόνιση της κάρτας και σφραγίζεται με Ταχυδρομική σφραγίδα .
 3. Η συλλογή του Αεροπορικού Ταχυδρομείου , που περιλαμβάνει αεροπορικές εκδόσεις γραμματοσήμων , επιστολές που απεστάλησαν με αεροπορικό Ταχυδρομείο και φέρουν σχετικές αεροπορικές ενδείξεις (ENAΕΡΙΩΣ, AVION, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ κλπ) , ως και επιστολές Πρώτων Αεροπορικών Πτήσεων σε νέες αερογραμμές Αεροπορικών Εταιρειών .
 4. Η Θεματική Συλλογή, που αναπτύσσει ένα ειδικό θέμα ή εικονογραφεί μια ιδέα με παραστάσεις γραμματοσήμων και φιλοτελικά ή ταχυδρομικά αντικεί- μενα . Τα γραμματόσημα και τα επιλεγμένα αντικείμενα πρέπει να έχουν στενή και άμεση σχέση με το θέμα ή την επιλεγμένη ιδέα , χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χώρα ή η ημερομηνία έκδοσης .

[Αρχική σελίδα] [Φ.Ε.Α.] [Βραβείο Ατζαρίτη] [Φιλ/κές εκδόσεις] [Φιλ/κές εκθέσεις] [Φιλοτελικά Νέα] [Φιλοτελικά  Άρθρα] [Κ. Σφήκας] [Α. Παπαϊωάννου] [Κ. Κρίνος] [Χρήσιμες σελίδες] [Συνδέσεις] [Επικοινωνία]