Τάξεις φιλοτελισμού
Επιστροφή στα κεφάλαια Προηγούμενο Επόμενο

Οι Φιλοτελικές Τάξεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι διάφορες συλλογές-εκθέματα είναι οι ακόλουθες :

 1. Η ΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ
  Ο Παραδοσιακός φιλοτελισμός περιλαμβάνει:
  • Γραμματόσημα ,ασφράγιστα ή σφραγισμένα , ή χρησιμοποιημένα επί φακέλων και άλλων φιλοτελικών αντικειμένων.
  • Ποικιλίες γραμματοσήμων , όπως στη διάτρηση , στο χαρτί εκτύπωσης , στη γόμα και το υδατόσημο.
  • Δοκίμια γραμματοσήμων είτε έχουν εγκριθεί και έχουν κυκλοφορήσει σε γραμματόσημα είτε δεν έχουν εγκριθεί.
  • Προγραμματοσημολογικά ή χωρίς γραμματόσημα ταχυδρομημένα φιλοτελικά αντικείμενα.
  • Πλαστά γραμματόσημα και χαρτόσημα που χρησιμοποιήθηκαν σαν γραμματόσημα ή και ασφράγιστα χαρτόσημα που ήταν δυνατή η ταχυδρομική χρήση τους.
 2. Η ΤΑΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  Η Ταχυδρομική ιστορία περιλαμβάνει χρησιμοποιημένα φάκελα Ταχυδρομικής αλληλογραφίας , χρησιμοποιημένα ταχυδρομικά υλικά , σφραγισμένα γραμματόσημα και ταχυδρομικά έντυπα , που αναφέρονται σε κάποια από τις κατωτέρω περιπτώσεις της ταχυδρομικής ιστορίας
  • Προγραμματοσημικές ταχυδρομικές υπηρεσίες
  • Την ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών
  • Ταχυδρομικά τέλη
  • Διαδρομές για την μεταφορά του Ταχυδρομείου
  • Ταχυδρομικά σήμαντρα
  • Στρατιωτικό Ταχυδρομείο εκστρατείας , πολιορκίας , αιχμαλώτων και στρατοπέδων συγκέντρωσης
  • Ναυτικό ταχυδρομείο
  • Ταχυδρομεία φυσικών καταστροφών
  • )Απολυμασμένο ταχυδρομείο
  • Σιδηροδρομικό ταχυδρομείο
  • Λογοκρισίες
  • Πρόσθετα τέλη
  • Αυτοματοποίηση ταχυδρομείων
  • Σήμανση προωθήσεως ταχυδρομείου .
  Μια συλλογή της Τάξης της Ταχυδρομικής ιστορίας , όταν είναι αναγκαίο , περιέχει χάρτες , έντυπα , διατάγματα και παρεμφερή είδη , που έχουν όμως άμεση σχέση με το θέμα και τις Ταχυδρομικές υπηρεσίες .
 3. Η ΤΑΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΦΥΛΛΩΝ
  Τα Ταχυδρομικά μονόφυλλα περιλαμβάνουν ταχυδρομικά αντικείμενα είτε φέρουν επίσημα συγκεκριμένο τυπωμένο εκ των προτέρων γραμματόσημο ή σχήμα ή επιγραφή , που υποδεικνύει ότι μια ορισμένη αξία ταχυδρομικού τέλους έχει προπληρωθεί . Τα φιλοτελικά αυτά αντικείμενα μπορεί να είναι αχρησιμοποίητα ή χρησιμοποιημένα για ταχυδρομικούς σκοπούς κάθε κατηγορίας , όπως αναφέρονται κατωτέρω :
  • Αερογραμμάτων
  • Φακέλων με σύσταση
  • Ταχυδρομικών δελταρίων
  • Ταινιών περιτυλίγματος εφημερίδων
  • Δοκιμίων, δειγμάτων και σχεδίων καλλιτεχνών ταχυδρομικών μονοφύλλων είτε εγκριθέντων είτε απορριφθέντων
  • Μελέτης μητρών γραμματοσήμων
  • Αντικειμένων φερόντων γραμματόσημα προ της εκδόσεως των ταχυδρομικών μονοφύλλων
  • Αποδείξεων καταθέσεως αλληλογραφίας
  • Εντύπων τηλεγραφημάτων
  • Ταχυδρομικών εντολών , ταχυδρομικών επιταγών και ταχυδρομικών εντύπων που φέρουν ενδείξεις τυπωμένων γραμματοσήμων .
  Η συλλογή της Τάξης των Μονοφύλλων μπορεί να περιλαμβάνει τους εξής τομείς:
  • Εκδόσεις Ταχυδρομείων
  • Επίσημες υπηρεσιακές εκδόσεις , γ) Στρατιωτικές εκδόσεις
  • Ιδιωτικές εκδόσεις δηλ. σφραγισμένα αντικείμενα , που φέρουν σφραγίδες με την έγκριση της Ταχυδρομικής αρχής , από ιδιώτες ή οργανώσεις.
   ΤΑΞΗ ΑΕΡΟΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ
   Ο αεροφιλοτελισμός περιλαμβάνει:
  • Ταχυδρομικά έγγραφα , που έχουν αποσταλεί αεροπορικώς
  • Γραμματόσημα , ασφράγιστα ή σφραγισμένα , αλλά κυρίως επί φακέλων, που έχουν κυκλοφορήσει για να χρησιμοποιηθούν ειδικά στο αεροπορικό ταχυδρομείο
  • ΄Ολα τα είδη ταχυδρομικών σφραγίδων , βινιετών (vignettes) και ετικετών , που έχουν σχέση με την αεροπορική μεταφορά
  • Ταχυδρομικό υλικό , που δεν έχει μεταφερθεί στον τόπο του προορισμού του από ταχυδρομική υπηρεσία , αλλά με ιδιαίτερο μέσον αεροπορικής μεταφοράς και με την έγκριση επίσημης αρχής
  • Εφημερίδες και φυλλάδια που έχουν μεταφερθεί σε κανονική ταχυδρομική παράδοση ή αεροπορικά , όταν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είχαν διακοπεί λόγω απροβλέπτων γεγονότων
  • Αλληλογραφία που βρέθηκε μετά από ατυχήματα σε αεροπλάνα . Μια συλλογή της Τάξης του Αεροφιλοτελισμού είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει χάρτες , δελτία και φωτογραφίες , που έχουν άμεση σχέση με το θέμα.
 4. Η ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ
  Η θεματική συλλογή χρησιμοποιεί ποικίλο φιλοτελικό υλικό . Μη φιλοτελικά αντικείμενα δεν είναι δεκτά . Κάθε φιλοτελικό αντικείμενο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το θέμα και να δίνει τη θεματική του πληροφορία με σαφήνεια . Στην περίπτωση των σφραγισμένων αντικειμένων πρέπει να προτιμάται η γνήσια ταχυδρομική χρήση με τα ανάλογα και καθορισμένα ταχυδρομικά τέλη .
  Μια συλλογή της Τάξης του θεματικού φιλοτελισμού περιλαμβάνει:
  • Γραμματόσημα, μονόφυλλα , ετικέτες αυτομάτων μηχανών (αυτοκόλλητες ετικέτες και Frama) και τευχίδια γραμματοσήμων
  • β) Συνήθεις ταχυδρομικές σφραγίδες και ειδικές αναμνηστικές σφραγίδες σχετικές με το θέμα
  • Αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε ταχυδρομικές υπηρεσίες , όπως οι ετικέτες συστημένων και έχουν άμεση σχέση με το θέμα της συλλογής
  • Δοκίμια και σχέδια καλλιτεχνών για εκδοθέντα γραμματόσημα , αναμνηστικές σφραγίδες και άλλα φιλοτελικά αντικείμενα
  • Σφάλματα και διάφορες ποικιλίες γραμματοσήμων
  • Χαρτόσημα που έχουν χρησιμοποιηθεί για Ταχυδρομική χρήση.
 5. Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ
  O Αστροφιλοτελισμός στηρίζεται σε ιστορικές , τεχνικές και επιστημονικές απόψεις σχετικά με τις διαστημικές έρευνες και τα διαστημικά προγράμματα .
  Η Τάξη του Αστροφιλοτελισμού περιλαμβάνει:
  • Ντοκουμέντα που κατατέθηκαν στις ταχυδρομικές αρχές και μεταφέρθηκαν με ρουκέτες , διαστημόπλοια , πλοία περισυλλογής , ελικόπτερα διάσωσης κλπ αεροσκάφη υποστήριξης
  • Γραμματόσημα, βινιέτες κλπ υλικό σχετικό με το ταχυδρομείο Διαστήματος (rocketmail) , ειδικοί φάκελοι , κάρτες , ταχυδρομικά μονόφυλλα και αερογράμματα σχετικά με τους διάφορους τομείς των διαστημικών προγραμμάτων (αφετηρία ,εκτόξευση , πτήση και προσγείωση αντικειμένων που ταξίδεψαν στο Διάστημα , συμμετέχοντες σταθμούς ανίχνευσης , πλοία και αεροσκάφη υποστήριξης)
  • Φάκελα και κάρτες σφραγισμένες από το τοπικό Ταχυδρομικό γραφείο με την ακριβή ημερομηνία στην οποία έλαβε χώρα το ειδικό γεγονός , που έχει >σχέση με την έρευνα του διαστήματος και το διαστημικό πρόγραμμα.

  Μια συλλογή της Τάξης του Αστροφιλοτελισμού περιλαμβάνει:
  • Αστρονομία σε σχέση με την έρευνα του διαστήματος
  • Ιστορία της έρευνας του διαστήματος
  • Πτήσεις στη στρατόσφαιρα
  • Εξερεύνηση της Γης και άλλων πλανητών μέσο επανδρωμένων ή μη δορυφόρων,
  • Επανδρωμένες πτήσεις στο διάστημα
 6. Η ΤΑΞΗ ΜΑΞΙΜΑΦΙΛΙΑΣ
  Η Τάξη Μαξιμαφιλίας περιλαμβάνει συλλογές:
  • κατά χώρα
  • ειδικευμένες ή μελέτης
  • θεματικές
 7. Η TAΞΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ
  Η Τάξη Χαρτοσήμων περιλαμβάνει εξειδικευμένες συλλογές χαρτοσήμων.

  Για κάθε έκθεμα των παραπάνω Τάξεων ( 1 έως 8 ) απαιτούνται 5 έως 8 εκθεσιακά πλαίσια , δηλ. 80 έως 128 εκθεσιακά φύλλα.

 8. Η ΤΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
  Η Τάξη Νεότητας περιλαμβάνει συλλογές φιλοτελιστών ηλικίας 14 έως 21 ετών . Οι αρχές που προσδιορίζουν τις διάφορες τάξεις φιλοτελισμού γενικά ισχύουν και για τις συλλογές των φιλοτελιστών της τάξης Νεότητας. Για κάθε έκθεμα της Τάξης Νεότητας απαιτούνται από 3 έως 5 εκθεσιακά πλαίσια ανάλογα με την ηλικία του εκθέτη. Ειδικότερα 3 - 4 πλαίσια μέχρι 15 ετών, 3 - 5 για 16 - 18 ετών και 4 - 5 πλαίσια για 19 - 21 ετών.
 9. Η ΤΑΞΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
  Η Τάξη Φιλοτελικής φιλολογίας περιλαμβάνει: .
  • Εγχειρίδια και εξεδικευμένες μελέτες , δηλ. εγχειρίδια , μονογραφίες , εξειδικευμένους καταλόγους , εξειδικευμένα άρθρα , βιβλιογραφίες , καταλόγους εκθέσεων, καταλόγους δημοπρασιών γραμματοσήμων και άλλων φιλοτελικών αντικειμένων
  • Γενικούς καταλόγους, δηλ. παγκόσμιους , περιφερειακούς και τοπικούς καταλόγους που στο βάθος του περιεχόμενού τους δεν κατατάσσονται στους εξειδικευμένους
  • Φιλοτελικά περιοδικά και εφημερίδες , όργανα εταιρειών, όργανα οίκων και επετηρίδες
  • ΄Αρθρα, που περιλαμβάνουν άρθρα σε φιλοτελικές εκδόσεις που δεν έχουν εκδοθεί μεμονωμένα , αντίγραφα φιλοτελικών μαθημάτων για το κοινό (ραδιόφωνο , τηλεόραση , κινηματογραφικά σενάρια) , ως και αντίγραφα ή ντισκέτες προγραμμάτων πληροφορικής

Οι παραπάνω Τάξεις Φιλοτελισμού είναι οι Τάξεις στις οποίες κατατάσσονται οι φιλοτελικές συλλογές-εκθέματα στην Κατηγορία του Συναγωνισμού των φιλοτελικών Εκθέσεων. Τα τελευταία όμως χρόνια στις φιλοτελικές εκθέσεις οι συλλογές - εκθέματα κατατάσσονται και στις δυο παρακάτω πειραματικές Τάξεις:

 1. ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ)
  Ο σκοπός των εκθεμάτων Ενός Πλαισίου είναι η ενθάρρυνση νέων εκθετών και η δυνατότητα να δημιουργηθούν εκθέματα με αντικείμενο ή θέμα που δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε περισσότερα από ένα εκθεσιακό πλαίσιο. Το έκθεμα του Ενός Πλαισίου δύναται να προέρχεται από οποιαδήποτε Τάξη Φιλοτελισμού και
 2. ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΑΞΗ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ)
  Η Ανοικτή τάξη περιλαμβάνει εκθέματα , που αποτελούνται από ταχυδρομικό - φιλοτελικό υλικό κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%, αλλά και από μη φιλοτελικό υλικό άμεσα συνδεόμενο με το αναπτυσσόμενο θέμα. Τα εκθέματα της Ανοικτής Τάξης περιλαμβάνουν 3 έως 5 εκθεσιακά πλαίσια (48 έως 80 φύλλα).

[Αρχική σελίδα] [Φ.Ε.Α.] [Βραβείο Ατζαρίτη] [Φιλ/κές εκδόσεις] [Φιλ/κές εκθέσεις] [Φιλοτελικά Νέα] [Φιλοτελικά  Άρθρα] [Κ. Σφήκας] [Α. Παπαϊωάννου] [Κ. Κρίνος] [Χρήσιμες σελίδες] [Συνδέσεις] [Επικοινωνία]