Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ


Οι προσπάθειες για την αναβίωση του Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη εποχή κορυφώθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα με τη συμβολή του Γάλλου Βαρώνου Pierre de Coubertin, του ελληνολάτρη και ένθερμου υποστηρικτή του ελληνικού πνεύματος, που εισηγήθηκε την ανασύσταση των αγώνων.

Το 1894 που γινόταν στο Παρίσι το Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο, αντιπρόσωπος του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου της Ελλάδας είχε διορισθεί ο Δημήτριος Βικέλας, ο άνθρωπος των γραμμάτων, που επιβλήθηκε και έγινε το κύριο πρόσωπο του συνεδρίου. Στο συνέδριο εκείνο συζητήθηκε η ιδέα για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, που είχε προτείνει ο ιστορικός και φίλαθλος Coubertin. Με την επιβολή και το κύρος του Δημ. Βικέλα αποφασίστηκε να οργανωθούν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896 στην Αθήνα. Ο Βικέλας είπε στο συνέδριο « Δεν έχομεν τα μέσα να τελέσωμεν εορτάς μεγαλοπρεπείς ……….. Αλλά έχομεν να δείξωμεν τα μνημεία και τα ερείπια της αρχαιότητος. Θα οδηγήσωμεν του ξένους μας εκεί όπου οι αρχαίοι ετέλουν τους ενδόξους αγώνας των. Εις τα Ολύμπια, τα Ίσθμια, τους Δελφούς, την Επίδαυρον ».

΄Ετσι οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες τελέσθηκαν στην Ελλάδα με μεγάλη λαμπρότητα το 1896 στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Η Αθήνα έζησε τον πυρετό των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. ΄Εκτοτε οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνεχίζονται μέχρι τις μέρες μας κάθε τέσσερα χρόνια. Μόνο το 1940 και το 1944 δεν έγιναν Αγώνες λόγω του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Το 1961 ιδρύεται το πρώτο Μουσείο Συγχρόνων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία, που είναι ο τόπος όπου γεννήθηκαν και τελούνταν κατά την αρχαιότητα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η Ολυμπία είναι περιοχή προικισμένη με φυσική ομορφιά, καθώς εκτεινόμενη στη συμβολή των ποταμών Αλφειού και Κλαδέου, στους πρόποδες του δασωμένου Κρονίου λόφου.

Εμπνευστής του Μουσείου ήταν ο φίλαθλος, φιλότεχνος και φιλοτελιστής Γεώργιος Παπαστεφάνου – Προβατάκις, ο οποίος υπήρξε και εκ των ιδρυτών και πρώτος Πρόεδρος του Σωματείου της Φιλοτελικής Εταιρείας Αθηνών ( ΦΕΑ ).

Ο Γεώργιος Παπαστεφάνου – Προβατάκις γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1890 στο χωριό ΄Αγιες Παρασκιές ( Πεδιάδα Ηρακλείου Κρήτης ). ΄Ηταν υιός του ιερέα Στέφανου Προβατάκι, του Παπαστέφανου, που τελικά κυριάρχησε και σαν κύριο επώνυμό του. Στον επαγγελματικό τομέα ασχολήθηκε με το εμπόριο και απέκτησε μεγάλη περιουσία.

Ο Γεώργιος Παπαστεφάνου υπήρξε ένας εξαιρετικός φιλοτελιστής με γνώσεις και ιδιαίτερη αγάπη στα Ολυμπιακά γραμματόσημα. Προσπάθειά του η διάδοση του φιλοτελισμού στο ευρύ κοινό. Το έτος 1940, τότε Πρόεδρος της Φιλοτελικής Εταιρείας Αθηνών, προσέφερε προς το ΔΣ του Συλλόγου 10.000 δραχμές για να δοθούν προς τη Διεύθυνση Ταχυδρομικής Εκμεταλλεύσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας και διατεθούν για τη βράβευση της καλύτερης συλλογής γραμματοσήμων μαθητών του Γυμνασίου, ενώ το έτος 1941 τα επιστραφέντα αυτά χρήματα, μη ενεργηθέντος του αναγγελθέντος διαγωνισμού υπό του Υπουργείου Συγκοινωνίας, αφού προσετέθησαν και 6234 δραχμές από έρανο μεταξύ των φιλοτελιστών και εμπόρων γραμματοσήμων, εδόθησαν με πρωτοβουλία του Γεωργίου Παπαστεφάνου για τα θύματα του πολέμου.

Με πρωτοβουλία του Γεωργίου Παπαστεφάνου το Ταχυδρομικό Γραφείο της Αρχαίας Ολυμπίας χρησιμοποίησε κατά καιρούς στην περίοδο 1962-1966 μηχανικές σφραγίδες αλληλογραφίας με παραστάσεις σχετικές με την Ολυμπία, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων, την Ολυμπιακή Ακαδημία κ.ά., σφραγίδες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φιλοτελιστές Ολυμπιακών θεμάτων.Το Μουσείο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην πρωταρχική μορφή του στεγάστηκε στο παλαιό οίκημα του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Ολυμπίας, που αγόρασε μαζί με το οικόπεδό του ο ιδρυτής του Γεώργιος Παπαστεφάνου, όπου με κατάλληλες διαρρυθμίσεις, το διαμόρφωσε σε εκθεσιακό χώρο και εξέθεσε την προσωπική συλλογή του και τα επί σειρά ετών κάθε είδους αναμνηστικά και ενθυμήματα γύρω από τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες .Στις 3 Σεπτεμβρίου 1961 το ιδιωτικό αυτό μικρό Μουσείο, 82 τ.μ., άρχισε να δέχεται επισκέπτες, που έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκθέματά του.

Από το έτος 1961 και μέχρι το 1972 το Μουσείο έφερε την ονομασία « Αθλοφιλοτελικό Ολυμπιακό Μουσείο ».

Στις 27 Δεκεμβρίου 1963 ο Γεώργιος Παπαστεφάνου απέστειλε στον τότε Διάδοχο Κωνσταντίνο επιστολή με την οποία του γνώριζε την επιθυμία του να δωρίσει το Μουσείο με τις συλλογές του στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ( Ε.Ο.Α. ), καθόσον, όπως ανέφερε στην επιστολή του, πίστευε ότι ήταν το μόνο κατάλληλο Νομικό Πρόσωπο για να περιβάλλει το Μουσείο με την απαιτούμενη στοργή για την εξυπηρέτηση του Ολυμπιακού ιδεώδους.

Πράγματι στις 28 Μαρτίου του 1964 το οίκημα όπου είχε στεγάσει το Μουσείο και το υλικό των συλλογών του περιήλθε στην κυριότητα της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων με δωρεά εν ζωή του Γεωργίου Παπαστεφάνου, ο οποίος μάλιστα διορίστηκε διευθυντής του Μουσείου .

Ο Γεώργιος Παπαστεφάνου εμπνευσμένος από το Ολυμπιακό Πνεύμα αφιέρωσε τη ζωή του στην προσπάθεια να συμπληρώσει το υλικό του Μουσείου. ΄Ετσι η προσωπική του συλλογή εμπλουτίστηκε σταδιακά και με άλλα αντικείμενα που ο ίδιος αγόραζε, από προσφορές των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών διαφόρων κρατών και από δωρεές ιδιωτών.

Ο Παπαστεφάνου για την ίδρυση και δωρεά του Μουσείου, αλλά και για την εν γένει προσφορά του στο Ολυμπιακό Ιδεώδες, ανακηρύχθηκε το έτος 1965 Επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Το έτος 1968 άρχισαν εργασίες κατασκευής νέου κτηρίου, που θα στέγαζε το Μουσείο και στις 27 Ιουλίου 1972 εγκαινιάσθηκε το καινούργιο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, επιφανείας 400 τ.μ., το οποίο και τέθηκε υπό την αιγίδα της Εφορείας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Το έτος 1978 σε ηλικία 88 ετών απεβίωσε ο δωρητής του Μουσείου των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ έγραψε τότε για τον μεγάλο αυτόν Ευεργέτη:

« Πέθανε το Επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Γεώργιος Παπαστεφάνου, εξαιρετικός φιλοτελιστής, διαπρεπής φυσιογνωμία, συμπαθέστατος άνθρωπος, ο ιδρυτής της Φιλοτελικής Εταιρείας Αθηνών και δωρητής του περίφημου Μουσείου των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. Τα φιλοτελικά Σωματεία της χώρας θα τιμήσουν επάξια τη μνήμη του μεγάλου Ολυμπιακού φιλοτελιστή ».